Social Icons

Monday, May 27, 2013

Πέτρος Κροπότκιν

Πέτρος Κροπότκιν, ο επαναστατικός πρίγκιπας.

Στη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος είχε τα πάντα – δεν έχει νόημα να περιγράφουμε, διαβάστε την βικιπέντια, όποιος δεν γνωρίζει. Αλλά σήμερα μας ενδιαφέρει περισσότερο η συμβολή του στην διδασκαλία της αμοιβαίας βοήθειας, και δεν έχει σημασία πόσο αφελής μπορεί να φαίνεται από το ύψος του φωτισμένου 21ου αιώνα μας.

Όντας ένα λόγιος γεμάτος περιέργεια, ταλαντούχος ιστορικός, ένα ιδιαίτερα μορφωμένος άνθρωπος, ο Κροπότκιν προσπαθούσε να φέρει υπό τον αναρχισμό οποιαδήποτε επιστημονική βάση και με επιχειρηματολογία να δείξει την αναγκαιότητα του. Γι’ αυτόν ο αναρχισμός αντιπροσώπευε την φιλοσοφία την ανθρώπινης κοινωνίας.
Η μέθοδος του Πέτρου Κροπότκιν βασίζεται σε έναν ενιαίο για όλους κανόνα, τον κανόνα αλληλεγγύης και την αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης. Ο Κροπότκιν προσπαθούσε να αποδείξει ότι η Δαρβινική θέση για τον αγώνα της ύπαρξης πρέπει να είναι κατανοητή ως μια πάλη μεταξύ των ειδών και αλληλοβοήθεια μεταξύ των αντιπροσώπων του ίδιου είδους. Αμοιβαία βοήθεια και αλληλεγγύη είναι η κινητήρια δύναμη της προόδου.

Ο Κροπότκιν ερεύνησε την αλληλοβοήθεια μεταξύ των φυλών των Βουσμάνων, Hottentots, Εσκιμώων, αποκάλυψε τον ρόλο της στην δημιουργία τέτοιων μορφών της ανθρώπινης κοινωνίας ως φυλή και κοινότητα – κατά τον Μεσαίωνα υπήρχαν εργαστήρια, συντεχνίες, ελεύθερες πόλεις – σήμερα υπάρχουν ασφαλιστικές κοινότητες, συνεταιρισμοί, ενώσεις των ανθρώπων με τα ίδια ενδιαφέροντα (επιστημονικές, αθλητικές και άλλες). Σε τέτοιου είδους των οργανώσεων απουσιάζει η παρουσία του αφεντικού, απουσιάζει οποιαδήποτε μορφής καταναγκαστική εξουσία, όπως εμείς τώρα αντιλαμβανόμαστε αυτήν την λέξη, και όλα είναι βασισμένα στην αναγκαιότητα, κατανόηση, το πάθος των ανθρώπων να ασχολούνται με την εργασία του. Αρκετά συχνά δημιουργείται τέτοια κατάσταση, κατά την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητες και τις κλίσεις του, είτε δεν έχει ιδέα για το τι καταφέρνει καλύτερα απ’ όλα. Όλα αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται περισσότερο στα συμφέροντα κάποιας ιδανικής, ανύπαρκτης στην πραγματικότητα προσωπικότητας και όχι στους ανθρώπους οι ικανότητες των οποίων ποικίλουν, που είναι και φυσικό.

Στην Γερμανία υπήρχε ένα σχολείο των συγγραφέων, το οποίο μπέρδευε το κράτος με την κοινωνία, το οποίο δεν μπορούσε να φανταστεί μια κοινωνία χωρίς την κρατική καταστολή της προσωπικής ή τοπικής ελευθερίας, από εκεί και προκύπτει η συνήθης κατηγορία ενάντια στους αναρχικούς, ότι αυτοί θέλουν να καταστρέψουν την κοινωνία και το κράτος και ότι κηρύττουν τον αιώνιο πόλεμο όλων ενάντια σε όλους. Όμως το κράτος είναι μια από τις μορφές, την οποία η κοινωνία δεχόταν στης διάρκεια της ιστορίας της.

-          Κροπότκιν: Το κράτος και ο ρόλος του στην ιστορία.

Σύμφωνα με την άποψη του Πέτρου Κροπότκιν, είναι απολύτως απαράδεκτο να προσδιορίζουμε κυβέρνηση με το κράτος, αφού το τελευταίο περιλαμβάνει μέσα όχι μόνο την ύπαρξη της εξουσία επάνω στο ορισμένο μέρος της κοινωνίας, αλλά και συγκέντρωση ελέγχου της κοινωνικής ζωής σε ένα κέντρο. Η παρουσία του κράτους, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει την εμφάνιση νέων σχέσεων και μεταξύ διαφόρων ομάδων του πληθυσμού και μεταξύ των μεμονωμένων μελών της κοινωνίας.

Ο Κροπότκιν εξετάζει την ιστορία ως δύο παράλληλες «εχθρικές παραδόσεις: Ρωμαϊκή και λαϊκή, αυτοκρατορική και φεντεραλιστική, η παράδοση της εξουσία και η παράδοση της ελευθερίας, - και τότε προκύπτει ένα ερώτημα σχετικά με την επιλογή, - εμείς ακολουθούμε εκείνο το ρεύμα, το οποίο ακόμα τον 12ο αιώνα οδήγησε τους ανθρώπους  στην οργάνωση, βασισμένη στην ελεύθερη συμφωνία, στην ελεύθερη πρωτοβουλία της προσωπικότητας, στην ελεύθερη ομοσπονδία αυτών που την έχουν ανάγκη. Αφήστε τους άλλους να προσπαθούν να κρατηθούν στις παραδόσεις της αυτοκρατορικής Ρώμης!».

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ: Αλληλοβοήθεια

No comments: