Social Icons

Wednesday, July 3, 2013

Τζαϊνισμός

Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θρησκευτικές παραδόσεις της Ινδίας. Οι Τζαΐνοι έχουν αναπτύξει την διδασκαλία «Ahimsa» και το δόγμα «Syadvada», και χάλασαν πολύ μελάνι για να περιγράψουν την αρκετά περίεργη κοσμολογία, λεπτομερώς απεικονίζοντας τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα τεράστιο ποσοστό θεωρητικών κόσμων.

Η μεγαλύτερη αμαρτία για τους τζαΐνους είναι το να βλάψεις τα έμβια όντα. Ένας ορθόδοξος τζαΐνος, προτού πιεί νερό το φιλτράρει για να μη τυχών μείνουν μέσα ζωντανοί οργανισμοί και σκουπίζει με ειδική σκούπα τον δρόμο στον οποίο περπατάει για να μην τυχών πατήσει κανένα μυρμήγκι ή σκουλήκι.
Απαγορεύεται να κάνουν οτιδήποτε το βράδυ, γιατί στο σκοτάδι μπορείς ανεξέλεγκτα να βλάψεις κάποιο ζωντανό πλάσμα. Τέτοιες ακραίες πρακτικές ασκητικής ήταν μία από τις αιτίες της κακής διάδοση αυτής της θρησκείας κατά τον πρώτο αιώνα της ύπαρξής του.

Ahimsa (σανσκριτικά अहिंसा, ahimsa IAST) - συμπεριφορές και πρακτικές, στις οποίες η πρώτη προϋπόθεση είναι η αποφυγή της βλάβης - η μη-βία. Ahimsa ορίζεται ως η συμπεριφορά που οδηγεί σε μείωση του κακού στον κόσμο, στρέφεται κατά του κακού, και όχι κατά των ανθρώπων που το δημιουργούν (απουσία μίσους).

Ahimsa, είναι η να μην βλάπτεις κανέναν, να μην σκοτώνεις, να μην χρησιμοποιείς βία σε οτιδήποτε ζωντανό (ανθρώπους, ζώα, φυτά), ποτέ και με κανένα τρόπο – ούτε με σκέψη, ούτε με λόγια, ούτε με πράξεις.

Syadvada (ϋβν. स्यादवाद, κυριολεκτικά «πιθανή έγκριση") – είναι το δόγμα που καθορίζει την μορφή της φιλοσοφίας του τζαϊνισμού. Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, υποθέσεις της λογικής σκέψης, πρέπει να προσδιορίζονται σε μία από τα επτά μορφές (sabtabganginaya). Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των μορφών είναι να περιοριστεί η οικουμενικότητα, σχετικισμός. Κάθε λογική σκέψη και το συμπέρασμα στον Τζαϊνισμό είναι μια μερική αλήθεια, μόνο σε μια συγκεκριμένη πτυχή, στο πλαίσιο του αρχικού αξιώματος.

Επτά μορφές αξιωμάτων:
1. Syad-Asti - κατά μία έννοια είναι. 
2. Syad-Nasti - κατά μία έννοια δεν είναι. 
3. Syad-Asti-Nasti - κατά μία έννοια είναι και δεν είναι.
 4. Syad-Asti- Avaktavya - κατά μία έννοια είναι, και δεν περιγράφεται.
 5. Syad-Nasti-Avaktavya - κατά μία έννοια δεν είναι και δεν μπορεί να περιγραφεί.
 6. Syad-Asti-Nasti-Avaktavya - κατά μία έννοια είναι και δεν είναι και δεν μπορεί να περιγραφεί. 
7. Syad-Avaktavya - κατά μία έννοια δεν μπορεί να περιγραφεί.


Η αλήθεια για έναν τζαΐνο έχει πάντα πολλές όψεις και ο άνθρωπος μπορεί να μάθει μόνο ένα μέρος από τις πολύπλευρες πτυχές της. Η απόλυτη αλήθεια είναι ανέφικτη για το μέσο άτομο. Ωστόσο, Τζαϊνισμός πιστεύει στη δυνατότητα της ύπαρξης της απόλυτης γνώσης (Kevala Jnana), η οποία είναι διαθέσιμη μόνο για πεφωτισμένους (Kevali).

Η Τζαΐνικη μυθολογία περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή του κόσμου. Σύμφωνα μ’ αυτήν το σύμπαν περιλαμβάνει τον κόσμο και τον μη-κόσμο – ο τελευταίος δεν είναι προσβάσιμος για την είσοδο και κατανόηση. Ο κόσμος, σύμφωνα με την τις ιδέες του Τζαϊνισμού διαιρείτε σε άνω, μέσο και κάτω και αποτελείτε από κόλουρους κώνους. Στην μυθολογία τους περιγράφεται λεπτομερώς η δομή του κάθε κόσμου και εκείνων που κατοικούν σ’ αυτούς: φυτά, ζώα, άνθρωποι, κάτοικοι της κολάσεως, τεράστιος αριθμός θεοτήτων.

Ο κάτω κόσμος, αποτελούμενος από 7 στρώματα, είναι γεμάτος με δυσωδία και βρωμιά. Σε ορισμένα στρώματα είναι οι κάτοικοι της κολάσεως που πασχίζουν από τα βασανιστήρια, ενώ σε άλλα υπάρχουν αποτρόπαια πλάσματα μαύρου χρώματος που μοιάζουν με άσχημα πουλιά, χωρίς φύλο και που κατασπαράζονται μεταξύ τους.

Ο μέσος κόσμος αποτελείται από ηπείρους, ωκεανούς και νησιά. Υπάρχουν βουνά (μερικά από χρυσό και ασήμι), δάση με μυθικά δέντρα, λίμνες καλυπτόμενες με ανθισμένους λωτούς, παλάτια, οι τοίχοι και τα κάγκελα των οποίων καλύπτονται από πολύτιμους λίθους. Στους μύθους περιγράφονται και βουνά στα οποία βρίσκονται οι θρόνοι και που προορίζονται για «Tirthankara». Ορισμένα νησιά ανήκουν σε θεότητες από το φεγγάρι, το ήλιο και άλλες. Στο κέντρο του μεσαίου κόσμου κυριαρχεί το βουνό του κόσμου που ονομάζεται Mandara.

Ο ανώτερος κόσμος αποτελείται από 10 (στους Shvetambaras) ή 11 (στους Digambaras) στρώματα. Κάθε στρώμα χωρίζεται σε υποστρώματα στα οποία κατοικούν πολλές θεότητες – συχνά αναφέρονται τα ονόματά τους αλλά δεν υπάρχει περιγραφή. Στο ανώτερο μέρος, στην ειδική κατοικία Siddhakshetre (το υψηλότερο σημείο του σύμπαντος) διαμένουν οι Siddhi – απελευθερωμένες ψυχές.

Στον Τζαϊνισμό υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός των θεοτήτων, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στην κοινωνική τους θέση: άλλες έχουν δύναμη, υπηρέτες, στρατιώτες, συμβούλους – άλλες σύμφωνα με τις περιγραφές θυμίζουν τις γήινες παρίες, τους πιο αδύναμους και φτωχότερους των ανθρώπων. Ανάλογα με την θέση του καταλαμβάνουν οι θεότητες, άλλες κατοικούν στον άνω κόσμο, άλλες στον μεσαίο και άλλε στον κάτω. Σε διαφορετικά βασίλεια του άνω κόσμου, συμβαίνει η αναγέννηση των ανθρώπων και ζώων. Μετά την λήξη της θεϊκής τους οντότητας, μπορούν να επιστρέψουν στην προηγούμενή τους κατάσταση.

No comments: